Smals IJsselmeer B.V.

Keersluisweg 9

T +31 (0)485 335 170

5433 NM  Cuijk

E info@smals.com
  
Contact
 • Niet alle velden zijn correct ingevuld.


Klankbordgroep

Tijdens de voorbereiding van het project is regelmatig overlegd met betrokkenen:

 • LTO Noord

  LTO Noord vertegenwoordigd de belangen van agrarische bedrijven in Noord Nederland.

  www.ltonoord.nl

 • Stichting Het Blauwe Hart

  Stichting Het Blauwe Hart zet zich in voor de vitaliteit van het Blauwe Hart van Nederland; het IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, de Gouwzee en de randmeren.

  www.hetblauwehart.org

 • Schuttevaer

  Koninklijke Schuttevaer behartigt al meer dan 160 jaar namens de beroepsbinnenvaart de belangen op het gebied van nautisch-technische zaken en de natte infrastructuur voor de binnenvaart.

  www.koninklijkeschuttevaer.nl

 • KNW

  Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk voor en door leden.

  www.waternetwerk.nl

 • Nederlandse vissersbond

  De Nederlandse Vissersbond is een belangenorganisatie voor Nederlandse beroepsvissers, eigenaren en opvarenden, in de zee-, kust- en binnenvisserij. Onze dienstverlening is gericht op de duurzame ontwikkeling van de aangesloten ondernemingen (leden).

  www.vissersbond.nl

Projectgroep

Het voorbereidend overleg met overheden vindt plaats met:

 • RWS IJsselmeergebied

  RWS IJsselmeergebied verzorgt onderhoud, beheer en aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in het IJsselmeergebied, inclusief de Veluwse Randmeren en de Afsluitdijk.

  Rijkswaterstaat IJsselmeer

 • Provincie Fryslân

  Hier vindt u alles over de provincie Fryslân

  www.fryslan.nl

 • Provincie Flevoland

  Hier vindt u alle over de provincie Flevoland.

  www.flevoland.nl

   

 • Gemeente Gaasterlân-Sleat

  Hier vundt u alles over de Gemeente Gaasterlân-Sleat.

  www.gaasterlan-sleat.nl

 • Gemeente Lemsterland

  Hier vindt u alles over de Gemeente Lemsterland.

  www.lemsterland.nl

 • Gemeente Noordoostpolder

  Hier vindt u alles over de gemeente Noordoostpolder.

  www.noordoostpolder.nl

 • Wetterskip Fryslân

  Hier vindt u informatie over het Wetterskip Fryslân

  www.wetterskipfryslan.nl

 • Waterschap Zuiderzeeland

  Informatie over het Waterschap Zuiderzeeland vindt u op:

  www.zuiderzeeland.nl