Op 28 augustus is in het Staatsblad een wijziging van het Barro gepubliceerd. Het betreft de juridische regeling van hetgeen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte als beleid is aangemerkt voor het IJsselmeergebied.

Op 28 augustus is in het Staatsblad een wijziging van het Barro gepubliceerd. Het betreft de juridische regeling van hetgeen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte als beleid is aangemerkt voor het IJsselmeergebied. Het gewijzigde Barro biedt ruimte aan de gemeente Gaasterlân-Sleat voor de aanleg van een tijdelijk werkeiland van 7 ha in verband met de winning van beton-, en metselzand.  Dit is volgens de minister in lijn  met het benutten van maatschappelijk aanvaardbare mogelijkheden voor de winning van oppervlaktedelfstoffen, waarmee een nationaal belang wordt gediend.

Nu het eiland op planologische gronden mogelijk is geworden is het aan de gemeente om in het bestemmingsplan aan te geven welke concrete stedebouwkundige eisen aan deze activiteit worden gesteld.”

Terug naar overzicht

125 jaar Smals

project_ijsselmeer

Smals-IJss-Afbeelding-betrokkenen

Betrokkenen aan het woord