Nieuwe mijlpaal bereikt 

Het College van Burgermeester en Wethouders van de gemeente De Friese Meren heeft op 9 juni jl. ingestemd met het voorontwerp-bestemmingsplan dat de industriezandwinning van Smals in het IJsselmeer planologisch mogelijk moet maken. Nog in de maand juni zal het voorontwerp procedureel ter inzage worden gelegd met gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

Door dit besluit is het nu ook mogelijk geworden om alle overige benodigde vergunningen aan te vragen. Daaraan is ruim tien jaar voorafgegaan waarin veel onderzoeken zijn uitgevoerd en overleg heeft plaatsgevonden, zowel met de diverse betrokken overheden als met de vele stakeholders.

Bij de presentatie van het plan aan de Commissie Ruimte van de gemeente op 10 juni werd ook een korte film vertoond van het toekomstige werkeiland. Deze film is via onderstaande link te bekijken.

> Bekijk animatie werkeiland

> Persbericht downloaden

Terug naar overzicht

125 jaar Smals

project_ijsselmeer

Smals-IJss-Afbeelding-betrokkenen

Betrokkenen aan het woord