Slotrapportage afbouw rijksregierol bij ontgrondingen

Op 5 maart 2012 bood de minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, de slotrapportage inzake de afbouw van de rijksregierol bij ontgrondingen aan bij de voorzitter van de 2e Kamer.  Met betrekking tot de winning van grind en beton- en metselzand schreef de minister:

“ Een marktpartij heeft in 2005 het initiatief genomen voor grootschalige zandwinning in het IJsselmeergebied. Er wordt nog gewerkt aan een MER en een passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Deze ontwikkeling sluit aan bij het vigerende beleid en ik sta hier dan ook welwillend tegenover”.

Terug naar overzicht

125 jaar Smals

project_ijsselmeer

Smals-IJss-Afbeelding-betrokkenen

Betrokkenen aan het woord