Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 bood de minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, de definitieve Structuurvisie Ruimte en Infrastructuur aan bij de 2e Kamer.

Onderdeel van deze Structuurvisie is de Amvb (Algemene maatregel van bestuur) waarin is aangegeven dat: “De AMVB een (tijdelijk) werkeiland in de gemeente Gaasterlân-Sleat ten behoeve van het nationaal belang van de winning van beton- en metselzand niet belemmert”

Deze Amvb is op 14 november 2011 behandeld in de 2e Kamer, waar deze tekst is aangenomen.

Terug naar overzicht

125 jaar Smals

project_ijsselmeer

Smals-IJss-Afbeelding-betrokkenen

Betrokkenen aan het woord