Over Smals

Smals IJsselmeer B.V. maakt deel uit van de Koninklijke Smals Beheer B.V. De onderneming produceert en verkoopt bouwgrondstoffen zoals zand en grind voor betonproducenten. Voor het verkrijgen van vergunningen om deze grondstoffen te kunnen winnen ontwikkelt Smals nieuwe wingebieden in Nederland en Duitsland. Smals streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de bouwgrondstoffen. Ook dienen deze initiatieven voldoende maatschappelijk draagvlak te hebben door op een passende wijze de zandwinning zelf en de inrichting van het totale wingebied te verzorgen. Communicatie,duurzaamheid en creativiteit staan daarom bij Smals hoog in het vaandel. Jaarlijks produceert Smals ongeveer 4 miljoen ton aan bouwgrondstoffen, verspreid over meerdere locaties, zowel in als buiten Nederland.

Zie ook www.smals.com

Filosofie

Smals wil voor haar relaties een betrouwbare partner zijn die hoogwaardige producten en diensten levert met een adequate prijs/kwaliteitsverhouding. Zowel op het gebied van de landschapstransformatie als op het gebied van de productie en levering van bouwgrondstoffen tracht zij door creativiteit en researchinspanningen steeds een vooraanstaande positie in te nemen. Smals is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Alle activiteiten worden dan ook op een wijze uitgevoerd waarbij voor klanten, medewerkers en omgeving veilige en milieuvriendelijke productie en producten worden gerealiseerd.

Geschiedenis

Al in 1885 was de eerste Smals, Arnoldus, actief in de grindwinning, blijkens een toen van Rijkswaterstaat verkregen ontgrondingsvergunning. Aanvankelijk werd met de hand, later met het paard en vanaf 1889 al met een stoombaggermolentje het grind en zand uit de Maas geschept. Deze bouwgrondstoffen werden eerst in Limburg, maar al snel ook elders in het land in de markt gezet. Na stilstand en vernieling in de jaren veertig groeide Smals al snel uit tot een vooraanstaande onderneming van omvang. Niet in het minst dank zij de wederopbouw van Nederland. In de jaren zeventig werd een grote kwaliteitsslag gemaakt, zowel in de af te leveren producten als in de herinrichting van de wingebieden. Bekende projecten zijn de Kraaijenbergse Plassen en de Heeswijkse Kampen in Cuijk, Marina Oolderhuuske in Roermond en recreatiegebied Berkendonk in Helmond. Sinds het 125-jarig bestaan in 2010 is sprake van de Koninklijke Smals Beheer B.V.

125 jaar Smals

project_ijsselmeer

Smals-IJss-Afbeelding-betrokkenen

Betrokkenen aan het woord