Over zandwinning

De behoefte aan zand

Voor de bouw van wegen, huizen, kantoren en waterbouwkundige voorzieningen gebruikt Nederland momenteel jaarlijks ongeveer 15 miljoen ton industriezand en 15 miljoen ton grind. In economisch betere jaren is de behoefte hoger. Daarnaast worden vele miljoenen kubieke meters ophoogzand gebruikt voor ophogingen van terreinen en het versterken van de Nederlandse kust. Een beperkt deel van deze behoefte wordt ingevuld vanuit het buitenland. Het overgrote deel echter wordt in Nederland geproduceerd.

Beleid

De winning van grondstoffen is geregeld in de Ontgrondingenwet. Daarnaast kan winning alleen plaatsvinden als dit planologisch is ingepast. Daarvoor is maatschappelijk draagvlak van groot belang. Ontgrondingen zijn ingrijpend voor de omgeving en haar bewoners. Zowel ruimtelijk als in tijd. Een gemiddelde ontgronding duurt als snel 20 tot 30 jaar. De overheid bewaakt de maatschappelijke belangen in vastgesteld ontgrondingenbeleid. Tot de overheidswensen behoort ook het bevorderen van zandwinningen in grote wateren zoals de Noordzee en het IJsselmeer. De impact op de omgeving is daar nog altijd beperkter dan op het dichtbevolkte vasteland. Maar ook daar is alle aandacht voor de omgeving vereist.

125 jaar Smals

project_ijsselmeer

Smals-IJss-Afbeelding-betrokkenen

Betrokkenen aan het woord