Het plan

Het winnen van zand en het daaruit produceren van hoogwaardige bouwgrondstoffen is zeer kapitaalsintensief. Projecten hebben daarom een aanzienlijke omvang en een lange looptijd. Smals heeft in het IJsselmeer gekozen voor een projectomvang van 250 ha, waarvan 217 ha daadwerkelijk ontgrond wordt. Op deze wijze is het mogelijk om vanaf 2014 gedurende minimaal 30 jaar zand te winnen. De locatie bevindt zich op 5,5 kilometer uit de Friese kust en 7 kilometer buiten de Noordoostpolder.

Onderzoeken

Met geologisch onderzoek heeft Smals aangetoond dat zich plaatselijk in het IJsselmeer geschikte bodemlagen bevinden voor het maken van industriezanden. Met behulp van een milieueffectrapportage
is vervolgens een voorkeursvariant ontwikkeld. Dit vormt het resultaat van onderzoek naar de effecten
van zandwinning op de natuur, de landbouw, de visserij, de watersport, de archeologie, de scheepvaart en
de veiligheid.

125 jaar Smals

project_ijsselmeer

Smals-IJss-Afbeelding-betrokkenen

Betrokkenen aan het woord