Locatie

Winput

Niet gehinderd door kavelstructuren of eigendomsverhoudingen is in het IJsselmeer gekozen voor een cirkelvormige winput. Hiermee wordt ingespeeld op een zo nuttig mogelijk gebruik van ruimte én een zo laag mogelijk energiegebruik door de winzuiger. Het geschikte zand komt tot op grote diepte voor. Technisch is het goed mogelijk om tot 60 meter diep zand te winnen. Door onder water enkele platte tussenbermen te maken ontstaat een stabiel talud aan de rand van de put.

Het eiland

Het opgezogen zand wordt bewerkt in een zandverwerkingsinstallatie (ZVI) om geschikt te maken voor de betonindustrie. De ZVI vereist voor een goed functioneren een stabiele ondergrond en voldoende opslagruimte, om zoveel mogelijk zand ook daadwerkelijk te benutten. Door deze bewerkingen uit te voeren op een ter plaatse aan te leggen werkeiland van 7 ha ontstaat een efficiënte en duurzame bedrijfsvoering. De impact van het eiland op de grootschalige weidse omgeving van het IJsselmeer moet zo beperkt mogelijk blijven. Daarom wordt aan het werkeiland al bij de aanleg ruimte toegevoegd voor landschappelijke inpassing. De kans op meerwaarde is daardoor zo groot dat instandhouding van het eiland na afloop van de zandwinning goed denkbaar is. Smals is daar in ieder geval voorstander van.

125 jaar Smals

project_ijsselmeer

Smals-IJss-Afbeelding-betrokkenen

Betrokkenen aan het woord